کمیته محیط زیست

سفیران نشاط با ارائه راهکارهاي موثر بر توسعه فرهنگ زيست محيطي و افزايش جلب مشارکت ورزشکاران در فعاليت هاي حفاظت از محيط زيست باعث شده تا کمیته مذکور با هدف ورزش پایدار قدرتمندانه کار خود را آغاز کند . با توجه به تاثيرگذاري متقابل دو حيطه ورزش و محيط زيست بر يکديگر، نياز به آگاهي بيشتر در حيطه محيط زيست در جامعه ورزش باعث شد که ، اهداف و فعالیت های ذیل سرلوحه کمیته مربوطه قرار گیرد :
– ایجاد و تقویت ساختارهای محیط زیستی در بخش ورزش
– آگاهی بخشی و ترویج آموزه های محیط زیستی در بین جامعه ورزشی
– تقویت مسئولیت های اجتماعی جامعه ورزش در حوزه محیط زیست با تاکید بر الگو سازی و فعالیت های نمادین
– تعامل اثر بخش با سازمانها و نهادهای محیط زیستی ملی ، منطقه ای و بین المللی
امید است تا بتوانیم با پدیده ای بزرگ به نام ورزش تغییر نگرشی را در محیط زیست ایران ایجاد کنیم.

  شرکت ورزشی سفیران نشاط با بررسی وضعیت موجود ورزش کشور، در تلاش است تا یکی از مشکلات حاضر در ورزش را که عدم آگاهی افراد جامعه از رشته های ورزشی مختلف و آینده آن در ایران و جهان است را به مردم معرفی و اطلاعات کافی در زمینه فاکتورهای بدنی لازم برای انجام رشته ورزشی مورد نظر را ارائه دهد.
  بنابراین گروه حاضر با تکیه بر دانش تجربی و علمی خود و با ارائه خدمات و محصولات ورزشی به ترویج و توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه پرداخته تا بتواند باعث بهبود کیفیت زندگی ورزشی جامعه شود و همچنین سطح سلامت جسمانی و روانی جامعه را ارتقاء بخشد.امیدواریم تا بتوانیم شادی و نشاط را به کمک ورزش در میان مردم نهادینه کنیم.

  آدرس

  میدان انقلاب,خ کارگر جنوبی, کوچه کامیاب, پلاک 17

  تلفن

  09014100548

  ایمیل

  info@safiranneshat.com

  سبد خرید